پرت كردن باران آلودگی خورشید اتومبیل

پرت كردن: باران آلودگی خورشید اتومبیل الکتریکی دنیای خودرو

با این دستکش های برقی از سرما و رطوبت در امان باشید

گرم و خشک نگهداشتن دست ها در هوای سرد و برفی با استفاده از دستکش های عادی کار دشواری هست، ولی تولید یک دستکش برقی پیشرفته این مسئله را برطرف کرده است...

ادامه مطلب

نوزادان از درون رحم صورت ها را تشخیص می دهند

نتایج یک تحقیق تازه نشان می دهد نوزادان از زمانی که در رحم هستند می توانند صورت ها را تشخیص دهند. نوزادان از درون رحم صورت ها را تشخیص می ده..

ادامه مطلب