پرت كردن باران آلودگی خورشید اتومبیل

پرت كردن: باران آلودگی خورشید اتومبیل الکتریکی دنیای خودرو

میلیاردر معروف در فهرست بازداشتی‌ها ، بازداشت ۴۰ شاهزاده و مقام سعودی

پادشاهی عربستان به بهانه مبارزه با فساد مالی، دستور بازداشت ۱۰ شاهزاده و ۳۰ مقام سابق و فعلی را صادر کرد.  بازداشت ۴۰ شاهزاده و مقام سعودی..

ادامه مطلب