پرت كردن باران آلودگی خورشید اتومبیل

پرت كردن: باران آلودگی خورشید اتومبیل الکتریکی دنیای خودرو

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی نوزادان از درون رحم صورت ها را تشخیص می دهند

نتایج یک تحقیق تازه نشان می دهد نوزادان از زمانی که در رحم هستند می توانند صورت ها را تشخیص دهند.

نوزادان از درون رحم صورت ها را تشخیص می دهند

نوزادان از درون رحم صورت ها را تشخیص می دهند

عبارات مهم : محققان

نتایج یک تحقیق تازه نشان می دهد نوزادان از زمانی که در رحم هستند می توانند صورت ها را تشخیص دهند.

به گزارش ایرنا از روزنامه تلگراف، تصویرهای در حال حرکت از جنین به نحوه باورنکردنی نشان می دهند که آنها می توانند سر خود را به سمت اشکال صورت مانند بچرخانند.

نوزادان از درون رحم صورت ها را تشخیص می دهند

اما این تحقیق که به وسیله محققان دانشگاه لنکستر انجام شد، نشان داد که جنین ها نسبت به اشکال غیر از صورت تصویر العمل نشان نمی دهد.

نتیجه این مطالعه نشان می دهند که غریزه شناسایی خصیصه های صورت قبل از اینکه نوزاد نخستین صورت را مشاهده کند، تکامل می یابند.

نتایج یک تحقیق تازه نشان می دهد نوزادان از زمانی که در رحم هستند می توانند صورت ها را تشخیص دهند.

این یافته نشان می دهد که حواس جنین به خوبی تکامل می یابند و والدین باید تعامل با کودک خود را از زمانی که در رحم است شروع کنند.

پروفسور ‘وینست رید’ استاد دانشگاه لنکستر که ریاست این تحقیق را بر عهده داشت گفت: جنین در سه ماهه سوم بطور فعالانه ای به دنبال اطلاعات است.

وی گفت: در مطالعه ما جنین ها باید سر خود را جهت نگاه کردن به محرک های شبه صورت ای که از آنها دور می کردیم، حرکت می دادند. این مطالعه نشان داد که جنین ها شرکت کنندگانی فعالی جهت کشف اطلاعات از محیط زیست هستند. این بدان معنی است که می توان سایر روش های تعامل با جنین را مد نظر قرار داد.

نوزادان از درون رحم صورت ها را تشخیص می دهند

محققان در این مطالعه که در مجله Current Biology انتشار یافته هست، نوشتند: ما متوجه شدیم که جنین ها تفاوت میان اشکال متفاوت را تشخیص می دهند و ترجیح می دهند که اشکال صورت مانند را نسبت به اشکال غیر صورت مانند، ردیابی کنند.

با این حال محققان خاطر نشان کردند که نوزادان تازه متولد شده است حس بینایی بسیار ضعیفی دارند بنابراین جنین ها نیز از توانایی ضعیف مشابه ای جهت تمرکز برخوردار خواهند بود.

نتایج یک تحقیق تازه نشان می دهد نوزادان از زمانی که در رحم هستند می توانند صورت ها را تشخیص دهند.

همچنین محققان تاکید کردند که جنین در سه ماهه سوم بارداری حتی می تواند بشنود. این عنوان والدین را ترغیب می کند که کتاب هایی را با صدای بلند جهت یکدیگر بخوانند لیکن این کار به پیوند والدین با جنین کمک می کند و می تواند سودمند باشد.

واژه های کلیدی: محققان | مطالعه | والدین | نوزادان | اطلاعات | دانشگاه | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs