پرت كردن باران آلودگی خورشید اتومبیل

پرت كردن: باران آلودگی خورشید اتومبیل الکتریکی دنیای خودرو

گت بلاگز اخبار حوادث دست‌هایم را قطع کنید تا دزدی نکنم / سارق معتاد در دادگاه

مرد جوانی که به اتهام دزدی از خانه‌های اعیانی در کرج دستگیر و زندانی شده است هست، به شعبه یازدهم دادگاه کیفری انتقال یافت تا محاکمه شود.

سارق معتاد در دادگاه: دست هایم را قطع کنید تا دزدی نکنم

عبارات مهم : زندگی

مرد جوانی که به اتهام دزدی از منزل های اعیانی در کرج دستگیر و زندانی شده است هست، به شعبه یازدهم دادگاه کیفری انتقال یافت تا محاکمه شود.

کشور عزیزمان ایران نوشت:این متهم در دفاع از خود گفت: «وقتی در باتلاق اعتیاد گرفتار بودم جهت تهیه پول مواد مخدر، دست به دزدی می زدم. ولی اگر خانواده و حمایت کافی داشتم و به کاری مشغول بودم هیچ وقت سراغ مواد نمی رفتم!»

«ارسلان» -25ساله- که از شدت مصرف مواد مخدر صنعتی صورت ای تکیده و استخوانی داشت، در بازجویی های مقدماتی به 5 فقره دزدی اعتراف کرد و سپس با قرار بازداشت و صدور کیفرخواست از سوی نماینده دادستان به زندان انتقال یافته شد. سارق جوان به شعبه یازدهم دادگاه کیفری پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافت و در جلسه ای به ریاست قاضی «ابراهیم اسلامی» و با حضور قاضی حسینی- مستشار- محاکمه شد.

دست‌هایم را قطع کنید تا دزدی نکنم / سارق معتاد در دادگاه

در ابتدا نماینده دادستان با اشاره به دزدی های انجام شده است به وسیله متهم گفت: با توجه به نحوه دزدی ها و شکستن قفل درخانه ها و آپارتمان ها، متهم مشمول مجازات قطع دست است.

در ادامه جلسه دادگاه شاکی ها به طرح شکایت پرداختند.

مرد جوانی که به اتهام دزدی از خانه‌های اعیانی در کرج دستگیر و زندانی شده است هست، به شعبه یازدهم دادگاه کیفری انتقال یافت تا محاکمه شود.

آنگاه متهم به دستور قاضی اسلامی در جایگاه متهمان ایستاد تا به سؤالات پاسخ دهد.

ازدواج کرده ای؟

نه، مجرد هستم.

دست‌هایم را قطع کنید تا دزدی نکنم / سارق معتاد در دادگاه

قبل از دستگیری با چه کسی زندگی می کردی؟

من خانواده ای ندارم چون چند سال پیش به علت اشتباه هایی که مرتکب شدم از منزل مان در شهرستان فرار کردم و به کرج آمدم.

آیا دزدی می کردی؟

مرد جوانی که به اتهام دزدی از خانه‌های اعیانی در کرج دستگیر و زندانی شده است هست، به شعبه یازدهم دادگاه کیفری انتقال یافت تا محاکمه شود.

از هنگامی که معتاد شده است بودم جهت تهیه پول مواد هر کاری می کردم و تمام دزدی هایم را فقط جهت خرید مواد انجام می دادم.

آیا معتاد شدی؟

به خاطر اینکه خانواده ای نبود حمایتم کند. جهت همین به دوستان بدی که اطرافم بودند پیوستم و چند ماه بعد متوجه شدم در دام اعتیاد افتاده ام و روزگارم سیاه شد.

دست‌هایم را قطع کنید تا دزدی نکنم / سارق معتاد در دادگاه

دزدی ها را چطور انجام می دادی؟

شب ها اطراف منزل های بزرگ و اعیان کمین می کردم و هنگامی که مطمئن می شدم کسی در منزل نیست قفل درها را شکسته و وارد می شدم و هر چیز گرانقیمتی را که به چشمم می خورد می دزدیدم.

آیا می دانی با توجه به تعداد دزدی هایی که انجام داده ای و سابقه کیفری ات قرار است حکم قطع دستان تو را بدهیم؟

بله. من مستحق این مجازات هستم.بهتر است دست هایم را قطع کنید. از آنکه اعتیاد زندگی ام را سیاه کرده بهتر است دست نداشته باشم که چیزی بدزدم و مواد مصرف کنم.

نمی توانی رضایت شاکی ها را جلب کنی؟

نه من چیزی ندارم. البته تنها دارایی ام یک تکه زمین کشاورزی در دِه است و از هنگامی که معتاد شده است ام هرچی دزدیده ام را خرج مواد مخدر کرده ام!

پس از بیانات متهم، قضات وارد شور شدند و قرار است بزودی حکم ارزش را صادر کنند.

واژه های کلیدی: زندگی | معتاد | انتقال | اعتیاد | دادگاه | خانواده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs